30 ศิลปิน K-POP ที่อยู่ในอันดับชื่อเสียงแบรนด์เกิร์ลกรุ๊ปประจำเดือนมิถุนายน 2021

ศิลปิน K-POP กับชื่อเสียงของแบรนด์เกิร์ลกรุ๊ปอันเป็นผลมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในเดือนเดือนมิถุนายน 2021 ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของชื่อเสียงของแบรนด์เกิร์ลกรุ๊ปในเดือนมิถุนายน 2564 ได้รับการวิเคราะห์ว่าที่ 1 คือ Espa อันดับที่ 2 คือ Brave Girls อันดับที่ 3 คือ Twice

30 ศิลปิน K-POP ที่อยู่ในอันดับชื่อเสียงแบรนด์เกิร์ลกรุ๊ปประจำเดือนมิถุนายน 2021 ข่าวดารา ข่าวบันเทิง ข่าวออนไลน์ ข่าวฟุตบอล K-Pop เกิร์ลกรุ๊ปยอดนิยม2021
30 ศิลปิน K-POP ที่อยู่ในอันดับชื่อเสียงแบรนด์เกิร์ลกรุ๊ปประจำเดือนมิถุนายน 2021

การจัดอันดับถูกกำหนดโดยการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้บริโภค ความครอบคลุมของสื่อ การโต้ตอบ และดัชนีชุมชนของเกิร์ลกรุ๊ปต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวบรวมตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม ถึง 13 มิถุนายน

อันดับที่ 1 ของ ศิลปิน K-POP แบรนด์เกิร์ลกรุ๊ป คือ Espa (Karina, Winter, Giselle, Ningning) ที่ได้รับการวิเคราะห์ด้วยดัชนีชื่อเสียงของแบรนด์ 3,553,551 โดยมีดัชนีการมีส่วนร่วม 975,052 ดัชนีสื่อ 627,064 ดัชนีการสื่อสาร 951,660 และดัชนีชุมชน 999,774 เมื่อเทียบกับดัชนีชื่อเสียงแบรนด์ที่ 470,102 ในเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้น 655.91%

อันดับที่ 2 ของ ศิลปิน K-POP แบรนด์เกิร์ลกรุ๊ป คือ Brave Girls (อึนจี ยูจอง มินยอง ยูนา) ได้รับการวิเคราะห์ด้วยดัชนีชื่อเสียงของแบรนด์ 3,299,237 รายการ โดยมีดัชนีการมีส่วนร่วม 368,492 ดัชนีสื่อ 503,974 ดัชนีการสื่อสาร 1,215,655 รายการ และดัชนีชุมชนของ 1,211,116. เมื่อเทียบกับดัชนีชื่อเสียงแบรนด์ที่ 3,711,562 ในเดือนพฤษภาคม ลดลง 11.11%

อันดับที่ 3 ของ ศิลปิน K-POP แบรนด์เกิร์ลกรุ๊ป คือ Twice (Jihyo, Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Mina, Dahyun, Chaeyoung, Tzuyu) ได้รับการวิเคราะห์เป็นดัชนีชื่อเสียงแบรนด์ 2,950,127 ดัชนีการมีส่วนร่วม 295,732 ดัชนีสื่อ 719,963 ดัชนีการสื่อสาร ของ 766,307 และดัชนีชุมชน 1,168,126 เมื่อเทียบกับดัชนีชื่อเสียงแบรนด์ 1,882,766 ในเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้น 56.69%

อันดับที่ 4 ของ ศิลปิน K-POP แบรนด์เกิร์ลกรุ๊ป คือ Oh My Girl (Hyojeong, Mimi, Yooa, Seunghee, Jiho, Beanie, Arin) ได้รับการวิเคราะห์ด้วยดัชนีชื่อเสียงแบรนด์ 2,914,763 ดัชนีการมีส่วนร่วม 486,540 ดัชนีสื่อ 719,963 ดัชนีการสื่อสาร 1,106,520 , ดัชนีชุมชน 601,741. เมื่อเทียบกับดัชนีชื่อเสียงของแบรนด์ที่ 1,920,338 ในเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น 51.78%

อันดับที่ 5 ของ ศิลปิน K-POP แบรนด์เกิร์ลกรุ๊ป คือ BLACKPINK (Jisoo, Jenny, Rosé, Lisa) ได้รับการวิเคราะห์ด้วยดัชนีชื่อเสียงของแบรนด์ 1,998,593 ดัชนีการมีส่วนร่วม 246,908 ดัชนีสื่อ 866,278 ดัชนีการสื่อสาร 460,293 และดัชนีชุมชน 425,114 เมื่อเทียบกับดัชนีชื่อเสียงแบรนด์ที่ 3,521,993 ในเดือนพฤษภาคม ลดลง 43.25%

30 ศิลปิน K-POP ที่อยู่ในอันดับชื่อเสียงแบรนด์เกิร์ลกรุ๊ปประจำเดือนมิถุนายน 2021 ข่าวดารา ข่าวบันเทิง ข่าวออนไลน์ ข่าวฟุตบอล K-Pop เกิร์ลกรุ๊ปยอดนิยม2021
30 ศิลปิน K-POP ที่อยู่ในอันดับชื่อเสียงแบรนด์เกิร์ลกรุ๊ปประจำเดือนมิถุนายน 2021

30 ศิลปิน K-POP วงเกิร์ลกรุ๊ปกับอันดับความนิยมที่ช่วยสร้างมูลค่าของแบรนด์ต่าง ๆ ที่มีชื่ออยู่ในนั้นกับความนิยมในแต่ละเดือน

สถาบันวิจัยชื่อเสียงของบริษัทเกาหลีวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของแบรนด์ 35,661,866 ซึ่งวัดตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ถึง 13 มิถุนายน 2564 สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของชื่อเสียงของแบรนด์เกิร์ลกรุ๊ปและวิเคราะห์ดัชนีการมีส่วนร่วมจากดัชนีของสื่อ ชื่อเสียงของแบรนด์ และดัชนีชุมชน เมื่อเปรียบเทียบกับบิ๊กดาต้าของแบรนด์เกิร์ลกรุ๊ป 30,596,886 ในเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้น 16.55%

ศิลปิน K-POP แบรนด์เกิร์ลกรุ๊ปกับดัชนีชื่อเสียงของแบรนด์เป็นดัชนีที่สร้างขึ้นผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของแบรนด์โดยพบว่าพฤติกรรมออนไลน์ของผู้บริโภคมีอิทธิพลอย่างมากต่อการบริโภคแบรนด์ ดัชนีชื่อเสียงของศิลปิน K-POP แบรนด์เกิร์ลกรุ๊ปสามารถวัดการประเมินเชิงบวกและเชิงลบของเกิร์ลกรุ๊ป ความสนใจของสื่อ ความสนใจของผู้บริโภคและการเข้าชม รวมถึงการวิเคราะห์การตรวจสอบแบรนด์ของบรรณาธิการชื่อเสียงแบรนด์ 100 คนด้วย

30 ศิลปิน K-POP ที่อยู่ในอันดับชื่อเสียงแบรนด์เกิร์ลกรุ๊ปประจำเดือนมิถุนายน 2021 ข่าวดารา ข่าวบันเทิง ข่าวออนไลน์ ข่าวฟุตบอล K-Pop เกิร์ลกรุ๊ปยอดนิยม2021
30 ศิลปิน K-POP ที่อยู่ในอันดับชื่อเสียงแบรนด์เกิร์ลกรุ๊ปประจำเดือนมิถุนายน 2021

ในเดือนมิถุนายนปี 2021 30 อันดับชื่อเสียงของศิลปิน K-POP วงเกิร์ลกรุ๊ป ได้แก่

 1. aespa
 2. Brave Girls
 3. TWICE
 4. Oh My Girl
 5. BLACKPINK
 6. Red Velvet
 7. ITZY
 8. MAMAMOO
 9. Rocket Punch
 10. STAYC
 11. fromis_9
 12. WJSN
 13. Girls’ Generation
 14. woo!ah!
 15. Lovelyz
 16. HOT ISSUE
 17. LABOUM
 18. APRIL
 19. Bling Bling
 20. (G)I-DLE
 21. DIA
 22. STELLAR
 23. LOONA
 24. cignature
 25. Dreamcatcher
 26. Weeekly
 27. After School
 28. Apink
 29. GWSN
 30. TRI.BE

เครดิตรูปภาพ soompi.com

#ข่าวดารา #ข่าวบันเทิง #ข่าวออนไลน์ #ข่าวฟุตบอล #K-Pop #เกิร์ลกรุ๊ปยอดนิยม2021

hungerplus1

Breaking News