30 อันดับชื่อเสียงแบรนด์ของสมาชิกวงบอยกรุ๊ป ประจำเดือนมีนาคม 2565

30 อันดับชื่อเสียงแบรนด์ของสมาชิกวงบอยกรุ๊ปจากสถาบันวิจัยธุรกิจแห่งเกาหลีได้เปิดเผยการจัดอันดับชื่อเสียงของแบรนด์ในเดือนนี้สำหรับสมาชิกบอยแบนด์แต่ละคนประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยการจัดอันดับถูกกำหนดโดยการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้บริโภค ความครอบคลุมของสื่อ การสื่อสาร และดัชนีการรับรู้ของชุมชนของสมาชิกบอยกรุ๊ป 703 คน โดยใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวบรวมตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ถึง 19 มีนาคม

30 อันดับชื่อเสียงแบรนด์ของสมาชิกวงบอยกรุ๊ป ประจำเดือนมีนาคม 2565 ข่าวดารา ข่าวบันเทิง ข่าวออนไลน์ ข่าวฟุตบอล K-Pop บอยกรุ๊ปประจำเดือนมีนาคม
30 อันดับชื่อเสียงแบรนด์ของสมาชิกวงบอยกรุ๊ป ประจำเดือนมีนาคม 2565

สถาบันวิจัยชื่อเสียงของบริษัทเกาหลีดึงข้อมูลขนาดใหญ่ของแบรนด์ 77,855,466 จาก 703 กลุ่มวงบอยกรุ๊ปแต่ละกลุ่มตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 19 มีนาคม 2565 เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของชื่อเสียงแบรนด์ส่วนบุคคลของบอยกรุ๊ปและผู้บริโภคเกี่ยวกับแบรนด์ส่วนบุคคลของวงบอยกรุ๊ปดัชนีชื่อเสียงของแบรนด์คือ วิเคราะห์ด้วยดัชนีการมีส่วนร่วม ดัชนีสื่อ ดัชนีการสื่อสาร และดัชนีชุมชนที่สร้างด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรม เมื่อเทียบกับข้อมูลขนาดใหญ่ 117,020,308 ชื่อเสียงแบรนด์บอยกรุ๊ปส่วนบุคคลในเดือนกุมภาพันธ์ ลดลง 33.47%

ดัชนีชื่อเสียงของแบรนด์วงบอยกรุ๊ปเป็นดัชนีที่สร้างขึ้นผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของแบรนด์ เพื่อค้นหาว่าพฤติกรรมออนไลน์ของผู้บริโภคมีอิทธิพลอย่างมากต่อการบริโภคตราสินค้า ด้วยการวิเคราะห์ชื่อเสียงของแบรนด์ส่วนบุคคลของบอยกรุ๊ป จึงสามารถวัดการประเมินเชิงบวกและเชิงลบของแบรนด์ส่วนบุคคลของบอยกรุ๊ป ความสนใจของสื่อ ความสนใจของผู้บริโภคและปริมาณการเข้าชม

การวิเคราะห์ชื่อเสียงของแบรนด์แต่ละวงของบอยกรุ๊ปนั้นรวมถึงการวิเคราะห์การประเมินมูลค่าแบรนด์ที่วัดอิทธิพลของแบรนด์และการประเมินคุณภาพของตัวตรวจสอบชื่อเสียงของแบรนด์ ตัวบ่งชี้คำแนะนำถูกรวมเป็นน้ำหนักในการวิเคราะห์ชื่อเสียงของแบรนด์

30 อันดับชื่อเสียงแบรนด์ของสมาชิกวงบอยกรุ๊ป ประจำเดือนมีนาคม 2565 ข่าวดารา ข่าวบันเทิง ข่าวออนไลน์ ข่าวฟุตบอล K-Pop บอยกรุ๊ปประจำเดือนมีนาคม
30 อันดับชื่อเสียงแบรนด์ของสมาชิกวงบอยกรุ๊ป ประจำเดือนมีนาคม 2565

จากการวิเคราะห์เดือนมีนาคมของชื่อเสียงแบรนด์วงบอยกรุ๊ปส่วนบุคคลของบอยกรุ๊ป ที่ 1 จีมิน BTS ที่ 2 คังแดเนียล Wanna One อันดับที่ 3 ASTRO ชาอึนอู

อันดับที่หนึ่ง Jimin-BTS ซึ่งติดอันดับหนึ่งในชื่อเสียงแบรนด์ส่วนบุคคลของวงบอยกรุ๊ปได้รับการวิเคราะห์ด้วยดัชนีชื่อเสียงของแบรนด์ 5,143,223 ดัชนีการมีส่วนร่วม 722,673 ดัชนีสื่อ 1,075,558 ดัชนีการสื่อสาร 1,380,546 และดัชนีชุมชน 1,964,446. เมื่อเทียบกับดัชนีชื่อเสียงแบรนด์ที่ 7,258,554 ในเดือนกุมภาพันธ์ ลดลง 29.14%

อันดับที่สอง Kang Daniel- Wanna One ได้รับการวิเคราะห์ด้วยดัชนีชื่อเสียงของแบรนด์ 4,342,676 ดัชนีการมีส่วนร่วม 1,048,950 ดัชนีสื่อ 950,554 ดัชนีการสื่อสาร 767,404 และดัชนีชุมชน 1,575,769 เมื่อเทียบกับดัชนีชื่อเสียงแบรนด์ที่ 7,071,135 ในเดือนกุมภาพันธ์ ลดลง 38.59%

อันดับที่สาม แบรนด์ Cha Eun-Woo-ASTRO ได้รับการวิเคราะห์ด้วยดัชนีชื่อเสียงของแบรนด์ 3,649,305 โดยมีดัชนีการมีส่วนร่วม 919,886 ดัชนีสื่อ 795,454 ดัชนีการสื่อสาร 634,040 และดัชนีชุมชน 1,299,925 เมื่อเทียบกับดัชนีชื่อเสียงแบรนด์ที่ 4,741,167 ในเดือนกุมภาพันธ์ ลดลง 23.03%

อันดับที่สี่ Junho-2PM วิเคราะห์ด้วยดัชนีชื่อเสียงแบรนด์ 3,296,824 ดัชนีการมีส่วนร่วม 823,926 ดัชนีสื่อ 743,823 ดัชนีการสื่อสาร 706,136 ดัชนีชุมชน 1,022,940 เมื่อเทียบกับดัชนีชื่อเสียงแบรนด์ที่ 4,165,748 ในเดือนกุมภาพันธ์ ลดลง 20.86 %

อันดับที่ห้า Kim Heechul-Super Junior ได้รับการวิเคราะห์ด้วยดัชนีชื่อเสียงของแบรนด์ 3,062,327 ดัชนีการมีส่วนร่วม 757,873 ดัชนีสื่อ 693,931 ดัชนีการสื่อสาร 661,939 และดัชนีชุมชน 948,584 เมื่อเทียบกับดัชนีชื่อเสียงแบรนด์ที่ 2,207,958 ในเดือนกุมภาพันธ์ เพิ่มขึ้น 38.69%

30 อันดับชื่อเสียงแบรนด์ของสมาชิกวงบอยกรุ๊ป ประจำเดือนมีนาคม 2565 ข่าวดารา ข่าวบันเทิง ข่าวออนไลน์ ข่าวฟุตบอล K-Pop บอยกรุ๊ปประจำเดือนมีนาคม
30 อันดับชื่อเสียงแบรนด์ของสมาชิกวงบอยกรุ๊ป ประจำเดือนมีนาคม 2565

30 อันดับแรกของชื่อเสียงแบรนด์ของสมาชิกวงบอยกรุ๊ปประจำเดือนมีนาคม 2565

 1. BTS’s Jimin
 2. Wanna One’s Kang Daniel
 3. ASTRO’s Cha Eun Woo
 4. 2PM’s Lee Junho
 5. Super Junior’s Kim Heechul
 6. BTS’s V
 7. BTS’s Jungkook
 8. Super Junior’s Choi Siwon
 9. SHINee’s Minho
 10. BTS’s Jin
 11. Super Junior’s Kyuhyun
 12. BTS’ Suga
 13. BIGBANG’s G-Dragon
 14. SHINee’s Key
 15. BTS’s RM
 16. VICTON’s Byungchan
 17. WINNER’s Song Mino
 18. WINNER’s Kang Seung Yoon
 19. BTOB’s Hyunsik
 20. BTS’s J-Hope
 21. NU’EST’s and Wanna One’s Minhyun
 22. Wanna One’s Ha Sung Woon
 23. SEVENTEEN’s Mingyu
 24. Wanna One’s Park Ji Hoon
 25. SF9’s Rowoon
 26. BTOB’s Minhyuk
 27. BTOB’s Eunkwang
 28. Highlight’s Yang Yoseob
 29. BTOB’s Yook Sungjae
 30. Wanna One’s Kim Jae Hwan

เครดิตรูปภาพ soompi.com

#ข่าวดารา #ข่าวบันเทิง #ข่าวออนไลน์ #ข่าวฟุตบอล #K-Pop #บอยกรุ๊ปประจำเดือนมีนาคม

hungerplus1

Next Post

30 อันดับชื่อเสียงแบรนด์สมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ป ประจำเดือนมีนาคม 2565

Fri Apr 1 , 2022
30 อันดับชื่อเสียงแบรนด์สมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปจากสถาบันวิจัยธุรกิจแห่งเกาหลีได้เปิดเผยการจัดอันดับชื่อเสียงของแบรนด์ในเดือนนี้สำหรับสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปแต่ละคนประจำเดือนมีนาคม 2565 การจัดอันดับถูกกำหนดโดยการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้บริโภค ความครอบคลุมของสื่อ การสื่อสาร และดัชนีการรับรู้ของชุมชนของสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ป579 คน โดยใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวบรวมตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ถึง 20 มีนาคม ดัชนีชื่อเสียงของแบรนด์เป็นดัชนีที่สร้างขึ้นผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของแบรนด์ เพื่อค้นหาว่าพฤติกรรมออนไลน์ของผู้บริโภคมีอิทธิพลอย่างมากต่อการบริโภคตราสินค้า ด้วยการวิเคราะห์ชื่อเสียงของแบรนด์แต่ละแบรนด์ของเกิร์ลกรุ๊ป จึงสามารถวัดการประเมินเชิงบวกและเชิงลบของแต่ละแบรนด์วงเกิร์ลกรุ๊ปความสนใจของสื่อ ความสนใจของผู้บริโภคและการเข้าชม การวิเคราะห์ชื่อเสียงของแบรนด์แต่ละกลุ่มของเกิร์ลกรุ๊ปรวมถึงการวิเคราะห์การประเมินมูลค่าแบรนด์ที่วัดอิทธิพลของแบรนด์ อันดับที่หนึ่ง แทยอน-Girls’ Generation ซึ่งครองอันดับหนึ่งในชื่อเสียงแบรนด์แต่ละแบรนด์ของวงเกิร์ลกรุ๊ปได้รับการวิเคราะห์ด้วยดัชนีชื่อเสียงของแบรนด์ 4,020,679 ดัชนีการมีส่วนร่วม 687,459 ดัชนีสื่อ 1,074,499 ดัชนีการสื่อสาร 926,329 ดัชนีชุมชน 1,332,391 เมื่อเทียบกับดัชนีชื่อเสียงแบรนด์ที่ 4,312,767 ในเดือนกุมภาพันธ์ ลดลง 6.77% อันดับที่สอง Bona-Cosmic Girls ได้รับการวิเคราะห์ด้วยดัชนีชื่อเสียงของแบรนด์ 3,686,543 ดัชนีการมีส่วนร่วม 1,116,038 ดัชนีสื่อ 1,182,679 ดัชนีการสื่อสาร 743,835 และดัชนีชุมชน 643,990 […]
30 อันดับชื่อเสียงแบรนด์สมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ป ประจำเดือนมีนาคม 2565 ข่าวดารา ข่าวบันเทิง ข่าวออนไลน์ ข่าวฟุตบอล K-Pop เกิร์ลกรุ๊ปประจำเดือนมีนาคม

You May Like

Breaking News