30 อันดับชื่อเสียงแบรนด์เกิร์ลกรุ๊ป ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

สถาบันวิจัยธุรกิจแห่งเกาหลีได้เปิดเผยการจัดอันดับชื่อเสียงของแบรนด์สำหรับศิลปินวงเกิร์ลกรุ๊ปในเดือนนี้จากการจัดอันดับพิจารณาจากการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้บริโภค ความครอบคลุมของสื่อ การโต้ตอบ และดัชนีชุมชนของเกิร์ลกรุ๊ปต่างๆ โดยใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวบรวมตั้งแต่ วันที่ 8 เมษายนถึง 8 พฤษภาคม

30 อันดับชื่อเสียงแบรนด์เกิร์ลกรุ๊ป ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ข่าวดารา ข่าวบันเทิง ข่าวออนไลน์ ข่าวฟุตบอล K-Pop อันดับชื่อเสียงเกิร์ลกรุ๊ปเดือนพฤษภาคม
30 อันดับชื่อเสียงแบรนด์เกิร์ลกรุ๊ป ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

สถาบันวิจัยชื่อเสียงของบริษัทเกาหลีวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของแบรนด์ 55,209,930 รายการที่วัดตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565 ถึง 8 พฤษภาคม 2565 สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของชื่อเสียงของแบรนด์ศิลปินวงเกิร์ลกรุ๊ปเพื่อวิเคราะห์ดัชนีการมีส่วนร่วมของแบรนด์เกิร์ลกรุ๊ป ดัชนีสื่อ และการสื่อสาร ดัชนีชื่อเสียงแบรนด์ถูกวัดด้วย ดัชนีและดัชนีชุมชน เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลขนาดใหญ่ของแบรนด์เกิร์ลกรุ๊ป 54,867,627 ในเดือนเมษายน เพิ่มขึ้น 0.62%

ดัชนีชื่อเสียงของแบรนด์เป็นดัชนีที่สร้างขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของแบรนด์ศิลปินวงเกิร์ลกรุ๊ป โดยการค้นหาว่าพฤติกรรมออนไลน์ของผู้บริโภคมีอิทธิพลอย่างมากต่อการบริโภคตราสินค้า ดัชนีชื่อเสียงของแบรนด์เกิร์ลกรุ๊ปสามารถวัดการประเมินเชิงบวกและเชิงลบของเกิร์ลกรุ๊ป ความสนใจของสื่อ ความสนใจของผู้บริโภคและการเข้าชม รวมถึงการวิเคราะห์ช่องทางการตรวจสอบชื่อเสียงของแบรนด์ด้วย

30 อันดับชื่อเสียงแบรนด์เกิร์ลกรุ๊ป ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ข่าวดารา ข่าวบันเทิง ข่าวออนไลน์ ข่าวฟุตบอล K-Pop อันดับชื่อเสียงเกิร์ลกรุ๊ปเดือนพฤษภาคม
30 อันดับชื่อเสียงแบรนด์เกิร์ลกรุ๊ป ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

Ive ขึ้นอันดับหนึ่งในชื่อเสียงของแบรนด์ศิลปินวงเกิร์ลกรุ๊ปในเดือนพฤษภาคม

อันดับที่ 1 Ive (Ahn Yu-jin, Gaul, Ray, Jang Won-young, Liz, Lee Seo) ซึ่งได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับแรกในชื่อเสียงของแบรนด์ศิลปินวงเกิร์ลกรุ๊ปได้รับการวิเคราะห์เป็นดัชนีชื่อเสียงแบรนด์ 3,896,773 โดยมีดัชนีการมีส่วนร่วม 508,640 a ดัชนีสื่อ 1,209,566 ดัชนีการสื่อสาร 703,715 ดัชนีชุมชน 1,474,852 เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชื่อเสียงของแบรนด์ที่ 2,266,690 ในเดือนเมษายน เพิ่มขึ้น 71.91%

อันดับที่ 2 (G)I-DLE (Miyeon, Minni, Soyeon, Yugi, Shuhua) ได้รับการวิเคราะห์ด้วยดัชนีชื่อเสียงของแบรนด์ศิลปินวงเกิร์ลกรุ๊ป3,566,325 โดยมีดัชนีการมีส่วนร่วม 177,616 ดัชนีสื่อ 731,271 ดัชนีการสื่อสาร 957,309 และ ดัชนีชุมชน 1,700,129 เมื่อเทียบกับดัชนีชื่อเสียงแบรนด์ที่ 4,664,162 ในเดือนเมษายน ลดลง 23.54%

อันดับที่ 3 แบรนด์ Black Pink (Jisoo, Jenny, Rosé, Lisa) ได้รับการวิเคราะห์ด้วยดัชนีชื่อเสียงของแบรนด์ศิลปินวงเกิร์ลกรุ๊ป 3,185,684 ดัชนีการมีส่วนร่วม 167,144 ดัชนีสื่อ 800,904 ดัชนีการสื่อสาร 501,260 และดัชนีชุมชน 1,716,376. เมื่อเทียบกับดัชนีชื่อเสียงแบรนด์ที่ 4,492,548 ในเดือนเมษายน ลดลง 29.09%

อันดับที่ 4 Cosmic Girls (Dawon, Luda, Yeoreum, Yeonjeong, Seolah, Eunseo, Exy, Dayoung, Bona, Subin) ได้รับการวิเคราะห์เป็นดัชนีชื่อเสียงแบรนด์ศิลปินวงเกิร์ลกรุ๊ป 2,990,207 ดัชนีการมีส่วนร่วม 251,600 ดัชนีสื่อ 858,542 ดัชนีการสื่อสาร 411,862 ดัชนีชุมชน 1,468,203 เมื่อเทียบกับดัชนีชื่อเสียงแบรนด์ที่ 2,949,913 ในเดือนเมษายน เพิ่มขึ้น 1.37%

อันดับที่ 5 แบรนด์ Red Velvet (Irene, Seulgi, Wendy, Joy, Yeri) ได้รับการวิเคราะห์ด้วยดัชนีชื่อเสียงของแบรนด์ศิลปินวงเกิร์ลกรุ๊ป 2,956,052 ดัชนีการมีส่วนร่วม 138,176 ดัชนีสื่อ 883,303 ดัชนีการสื่อสาร 420,494 และชุมชน ดัชนี 1,514,079 เมื่อเทียบกับดัชนีชื่อเสียงแบรนด์ที่ 4,124,272 ในเดือนเมษายน ลดลง 28.33%

30 อันดับชื่อเสียงแบรนด์เกิร์ลกรุ๊ป ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ข่าวดารา ข่าวบันเทิง ข่าวออนไลน์ ข่าวฟุตบอล K-Pop อันดับชื่อเสียงเกิร์ลกรุ๊ปเดือนพฤษภาคม
30 อันดับชื่อเสียงแบรนด์เกิร์ลกรุ๊ป ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

ตรวจสอบ 30 อันดับแรกของศิลปินวงเกิร์ลกรุ๊ปสำหรับเดือนนี้ได้ที่ด้านล่าง

 1. IVE
 2. (G)I-DLE
 3. BLACKPINK
 4. WJSN
 5. Red Velvet
 6. TWICE
 7. Oh My Girl
 8. aespa
 9. Apink
 10. LE SSERAFIM
 11. MAMAMOO
 12. Girls’ Generation
 13. LOONA
 14. Brave Girls
 15. Kep1er
 16. NMIXX
 17. APRIL
 18. fromis_9
 19. Girl’s Day
 20. Weeekly
 21. Dreamcatcher
 22. STAYC
 23. MOMOLAND
 24. ITZY
 25. Ladies’ Code
 26. LABOUM
 27. EXID
 28. f(x)
 29. cignature
 30. CLC

เครดิตรูปภาพ soompi.com

#ข่าวดารา #ข่าวบันเทิง #ข่าวออนไลน์ #ข่าวฟุตบอล #K-Pop #อันดับชื่อเสียงเกิร์ลกรุ๊ปเดือนพฤษภาคม

hungerplus1

Next Post

30 อันดับชื่อเสียงของแบรนด์ศิลปินวงบอยกรุ๊ป ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

Fri May 13 , 2022
สถาบันวิจัยธุรกิจแห่งเกาหลีได้เปิดเผยอันดับชื่อเสียงของแบรนด์สำหรับศิลปินวงบอยกรุ๊ป ในเดือนนี้จากการจัดอันดับพิจารณาจากการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้บริโภค ความครอบคลุมของสื่อ การโต้ตอบ และดัชนีชุมชนของศิลปินวงบอยกรุ๊ปวงต่างๆ โดยใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวบรวมตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน ถึง 7 พฤษภาคม ตามรายงานของสถาบันวิจัยชื่อเสียงองค์กรของเกาหลีเมื่อวันที่ 7 จากผลการวิเคราะห์บิ๊กดาต้าของชื่อเสียงแบรนด์ศิลปินวงบอยกรุ๊ป ในเดือนพฤษภาคม 2565 บีทีเอสได้อันดับหนึ่ง บีทีเอสที่สอง และ NCT อยู่ในอันดับที่สาม Koo Chang-hwan ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยชื่อเสียงองค์กรของเกาหลีกล่าวว่า “แบรนด์ BTS ซึ่งได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับหนึ่งในด้านชื่อเสียงของแบรนด์ศิลปินวงบอยกรุ๊ป ในเดือนพฤษภาคม 2565 ได้รับการวิเคราะห์อย่างสูงในการวิเคราะห์ลิงก์สำหรับ ‘บันทึก ระยะยาว และสำรอง’ วิเคราะห์ ‘Thesum, Sugar, Jungkook’ อย่างสูง ในการวิเคราะห์อัตราส่วนบวกลบวิเคราะห์อัตราส่วนบวกเป็น 88.71%” BTS ขึ้นอันดับ 1 ในชื่อเสียงแบรนด์ศิลปินวงบอยกรุ๊ป ในเดือนพฤษภาคม อันดับ 1 แบรนด์ BTS (RM, […]
30 อันดับชื่อเสียงของแบรนด์ศิลปินวงบอยกรุ๊ป ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ข่าวดารา ข่าวบันเทิง ข่าวออนไลน์ ข่าวฟุตบอล K-Pop อันดับชื่อเสียงบอยกรุ๊ปเดือนพฤษภาคม

You May Like

Breaking News