30 อันดับชื่อเสียงแบรนด์สมาชิกวงบอยกรุ๊ป ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

30 อันดับชื่อเสียงแบรนด์สมาชิกวงบอยกรุ๊ปจากสถาบันวิจัยธุรกิจแห่งเกาหลีได้เปิดเผยการจัดอันดับชื่อเสียงของแบรนด์ในเดือนนี้สำหรับสมาชิกบอยแบนด์แต่ละคนจากการจัดอันดับถูกกำหนดโดยการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้บริโภค ความครอบคลุมของสื่อ การสื่อสาร และดัชนีการรับรู้ของชุมชนของสมาชิกบอยกรุ๊ป 703 คน โดยใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวบรวมตั้งแต่วันที่ 14 เมษายนถึง 14 พฤษภาคม

30 อันดับชื่อเสียงแบรนด์สมาชิกวงบอยกรุ๊ป ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ข่าวดารา ข่าวบันเทิง ข่าวออนไลน์ ข่าวฟุตบอล K-Pop อันดับชื่อเสียงวงบอยกรุ๊ปเดือนพฤษภาคม
30 อันดับชื่อเสียงแบรนด์สมาชิกวงบอยกรุ๊ป ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

สถาบันวิจัยชื่อเสียงของบริษัทเกาหลีดึงข้อมูลขนาดใหญ่ของแบรนด์สมาชิกวงบอยกรุ๊ป 105,753,751 จาก 703 กลุ่มบอยแบนด์แต่ละกลุ่มตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2565 ถึง 14 พฤษภาคม 2565 เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของชื่อเสียงแบรนด์ส่วนบุคคลของบอยกรุ๊ปและผู้บริโภคเกี่ยวกับแบรนด์ส่วนบุคคลของบอยกรุ๊ป ดัชนีชื่อเสียงของแบรนด์ วิเคราะห์ด้วยดัชนีการมีส่วนร่วม ดัชนีสื่อ ดัชนีการสื่อสาร และดัชนีชุมชนที่สร้างด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรม เมื่อเทียบกับข้อมูลขนาดใหญ่ 117,816,465 ชื่อเสียงแบรนด์บอยแบนด์ส่วนบุคคลในเดือนเมษายน ลดลง 10.24%

ดัชนีชื่อเสียงของแบรนด์สมาชิกวงบอยกรุ๊ปเป็นดัชนีที่สร้างขึ้นผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของแบรนด์ เพื่อค้นหาว่าพฤติกรรมออนไลน์ของผู้บริโภคมีอิทธิพลอย่างมากต่อการบริโภคตราสินค้า ด้วยการวิเคราะห์ชื่อเสียงของแบรนด์ส่วนบุคคลของบอยกรุ๊ป จึงสามารถวัดการประเมินเชิงบวกและเชิงลบของแบรนด์ส่วนบุคคลของบอยกรุ๊ป ความสนใจของสื่อ ความสนใจของผู้บริโภคและปริมาณการเข้าชม การวิเคราะห์ชื่อเสียงของแบรนด์แต่ละวงของบอยกรุ๊ปนั้นรวมถึงการวิเคราะห์การประเมินมูลค่าแบรนด์ที่วัดอิทธิพลของแบรนด์และการประเมินคุณภาพของตัวตรวจสอบชื่อเสียงของแบรนด์ ตัวบ่งชี้คำแนะนำถูกรวมเป็นน้ำหนักในการวิเคราะห์ชื่อเสียงของแบรนด์

30 อันดับชื่อเสียงแบรนด์สมาชิกวงบอยกรุ๊ป ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ข่าวดารา ข่าวบันเทิง ข่าวออนไลน์ ข่าวฟุตบอล K-Pop อันดับชื่อเสียงวงบอยกรุ๊ปเดือนพฤษภาคม
30 อันดับชื่อเสียงแบรนด์สมาชิกวงบอยกรุ๊ป ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

ชื่อเสียงของแบรนด์บอยกรุ๊ปส่วนตัวของสมาชิกวงบอยกรุ๊ป ที่ BTSJimin อันดับที่ 1, จีมิน BTS อันดับที่ 2, ชูก้า BTS และอันดับที่ 3 คังแดเนียล Wanna One

จากการวิเคราะห์บิ๊กดาต้าของชื่อเสียงส่วนตัวของแบรนด์บอยกรุ๊ปในเดือนพฤษภาคม 2565 จีมิน BTS, ชูก้า BTS, อันดับ 3, คังแดเนียล Wanna One ได้รับการวิเคราะห์ตามลำดับ

อันดับที่หนึ่งแบรนด์ Jimin ของ BTS ซึ่งติดอันดับหนึ่งในชื่อเสียงแบรนด์ส่วนบุคคลของสมาชิกวงบอยกรุ๊ปได้รับการวิเคราะห์เป็นดัชนีชื่อเสียงของแบรนด์ 6,229,539 โดยมีดัชนีการมีส่วนร่วม 886,937 ดัชนีสื่อ 830,727 ดัชนีการสื่อสาร 2,054,530 ดัชนีชุมชน 2,457,345 . เมื่อเทียบกับดัชนีชื่อเสียงแบรนด์ที่ 6,877,359 ในเดือนเมษายน ลดลง 9.42%

อันดับที่สอง แบรนด์ Sugar ของ BTS ได้รับการวิเคราะห์ด้วยดัชนีชื่อเสียงของแบรนด์สมาชิกวงบอยกรุ๊ป 6,185,304 ดัชนีการมีส่วนร่วม 335,220 ดัชนีสื่อ 509,464 ดัชนีการสื่อสาร 2,386,953 ดัชนีชุมชน 2,953,668 เมื่อเทียบกับดัชนีชื่อเสียงแบรนด์ที่ 2,227,514 ในเดือนเมษายน เพิ่มขึ้น 177.68%

อันดับที่สาม แบรนด์ Wanna One Kang Daniel ได้รับการวิเคราะห์ด้วยดัชนีชื่อเสียงของแบรนด์สมาชิกวงบอยกรุ๊ป 4,915,114 รายการ โดยมีดัชนีการมีส่วนร่วม 1,405,802 รายการ ดัชนีสื่อ 743,671 ดัชนีการสื่อสาร 1,216,325 และดัชนีชุมชน 1,549,317 รายการ เมื่อเทียบกับดัชนีชื่อเสียงแบรนด์ที่ 5,468,359 ในเดือนเมษายน ลดลง 10.12%

อันดับที่ 4 แบรนด์ BTS Jungkook ได้รับการวิเคราะห์ด้วยดัชนีชื่อเสียงแบรนด์สมาชิกวงบอยกรุ๊ป 4,640,378 ดัชนีการมีส่วนร่วม 352,167 ดัชนีสื่อ 327,642 ดัชนีการสื่อสาร 2,036,467 ดัชนีชุมชน 1,924,102 เมื่อเทียบกับดัชนีชื่อเสียงแบรนด์ที่ 3,854,160 ในเดือนเมษายน เพิ่มขึ้น 20.40 %

อันดับที่ 5 แบรนด์ BTS V ได้รับการวิเคราะห์ด้วยดัชนีชื่อเสียงของแบรนด์สมาชิกวงบอยกรุ๊ป 3,962,721 รายการ โดยมีดัชนีการมีส่วนร่วม 589,698 ดัชนีสื่อ 555,282 ดัชนีการสื่อสาร 1,497,674 และดัชนีชุมชน 1,320,067 รายการ เมื่อเทียบกับดัชนีชื่อเสียงแบรนด์ที่ 4,891,210 ในเดือนเมษายน ลดลง 18.98%

30 อันดับชื่อเสียงแบรนด์สมาชิกวงบอยกรุ๊ป ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ข่าวดารา ข่าวบันเทิง ข่าวออนไลน์ ข่าวฟุตบอล K-Pop อันดับชื่อเสียงวงบอยกรุ๊ปเดือนพฤษภาคม
30 อันดับชื่อเสียงแบรนด์สมาชิกวงบอยกรุ๊ป ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

ตรวจสอบ 30 อันดับแรกของอันดับชื่อเสียงแบรนด์สมาชิกวงบอยกรุ๊ปสำหรับเดือนนี้ที่ด้านล่าง

 1. BTS’s Jimin
 2. BTS’ Suga
 3. Wanna One’s Kang Daniel
 4. BTS’s Jungkook
 5. BTS’s V
 6. BIGBANG’s G-Dragon
 7. BTS’s Jin
 8. ASTRO’s Cha Eun Woo
 9. WINNER’s Song Mino
 10. WINNER’s Kang Seung Yoon
 11. Super Junior’s Choi Siwon
 12. Wanna One’s Park Ji Hoon
 13. BTS’s RM
 14. Wanna One’s Ha Sung Woon
 15. Wanna One’s Kim Jae Hwan
 16. BIGBANG’s Taeyang
 17. BTS’s J-Hope
 18. Highlight’s Yoon Doojoon
 19. Super Junior’s Kim Heechul
 20. 2PM’s Lee Junho
 21. Block B’s U-Kwon
 22. Super Junior’s Kyuhyun
 23. Wanna One’s Ong Seong Wu
 24. NCT’s Jaehyun
 25. SF9’s Rowoon
 26. BIGBANG’s T.O.P
 27. Highlight’s Yang Yoseob
 28. BIGBANG’s Daesung
 29. SHINee’s Key
 30. WINNER’s Lee Seung Hoon

เครดิตรูปภาพ soompi.com

#ข่าวดารา #ข่าวบันเทิง #ข่าวออนไลน์ #ข่าวฟุตบอล #K-Pop #อันดับชื่อเสียงวงบอยกรุ๊ปเดือนพฤษภาคม

hungerplus1

Next Post

30 อันดับชื่อเสียงของแบรนด์สมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ป เดือนพฤษภาคม 2565

Fri Jun 10 , 2022
30 อันดับชื่อเสียงของแบรนด์สมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปจากสถาบันวิจัยธุรกิจแห่งเกาหลีได้เปิดเผยการจัดอันดับชื่อเสียงของแบรนด์ในเดือนนี้สำหรับสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปแต่ละคนจากการจัดอันดับถูกกำหนดโดยการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้บริโภค ความครอบคลุมของสื่อ การสื่อสาร และดัชนีการรับรู้ของชุมชนของสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ป 579 คน โดยใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวบรวมตั้งแต่วันที่ 15 เมษายนถึง 15 พฤษภาคม จากการวิเคราะห์บิ๊กดาต้าของชื่อเสียงส่วนตัวของแบรนด์สมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปในเดือนพฤษภาคม 2565 เจนนี่ BLACKPINK ได้อันดับหนึ่ง WJSN Bona มาในอันดับที่สอง และฮวาซา Mamamoo อยู่ในอันดับที่สาม สถาบันวิจัยชื่อเสียงของบริษัทเกาหลีดึงข้อมูลขนาดใหญ่ของแบรนด์ของสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ป 97,956,890 จาก 579 เกิร์ลกรุ๊ปแต่ละกลุ่มตั้งแต่วันที่ 15 เมษายนถึง 15 พฤษภาคมสำหรับการวิเคราะห์ Big Data ชื่อเสียงของแบรนด์แต่ละกลุ่มและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคสำหรับแบรนด์แต่ละกลุ่มของเกิร์ลกรุ๊ป ดัชนีชื่อเสียงแบรนด์ได้รับการวิเคราะห์ด้วยการมีส่วนร่วม ดัชนี ดัชนีสื่อ ดัชนีการสื่อสาร และดัชนีชุมชนที่สร้างโดยบริษัท เจนนี่ BLACKPINK ขึ้นอันดับที่ 1 ของแบรนด์สมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ป เดือนพฤษภาคม 2565 BLACKPINK’s Jennie ขึ้นอันดับหนึ่งเป็นเดือนที่สองติดต่อกันด้วยดัชนีชื่อเสียงแบรนด์ของสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ป […]
30 อันดับชื่อเสียงของแบรนด์สมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ป เดือนพฤษภาคม 2565 ข่าวดารา ข่าวบันเทิง ข่าวออนไลน์ ข่าวฟุตบอล K-Pop อันดับชื่อเสียงวงเกิร์ลกรุ๊ปเดือนพฤษภาคม

You May Like

Breaking News