30 อันดับชื่อเสียงของแบรนด์ของสมาชิกวงบอยกรุ๊ป ประจำเดือนมิถุนายน 2565

สถาบันวิจัยธุรกิจแห่งเกาหลีได้เปิดเผยการจัดอันดับชื่อเสียงของแบรนด์ส่วนบุคคลของสมาชิกวงบอยกรุ๊ป ในเดือนนี้สำหรับสมาชิกบอยแบนด์แต่ละคนจากการจัดอันดับถูกกำหนดโดยการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้บริโภค ความครอบคลุมของสื่อ การสื่อสาร และดัชนีการรับรู้ของชุมชนของสมาชิกบอยกรุ๊ป 703 คน โดยใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวบรวมตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคมถึง 18 มิถุนายน 65ากการวิเคราะห์บิ๊กดาต้าของชื่อเสียงส่วนตัวของชื่อเสียงของแบรนด์ส่วนบุคคลของสมาชิกวงบอยกรุ๊ป ในเดือนมิถุนายน 2565 คังแดเนียล Wanna One อยู่ในอันดับที่ 1 ชาอึนอู ASTRO อยู่ที่ 2 และจีมิน BTS อยู่ที่ 3

30 อันดับชื่อเสียงของแบรนด์ของสมาชิกวงบอยกรุ๊ป ประจำเดือนมิถุนายน 2565 K-Pop เคป็อป ดาราเกาหลี ข่าวนักร้องเกาหลี อันดับชื่อเสียงบอยกรุ๊ปเดือนมิถุนายน
30 อันดับชื่อเสียงของแบรนด์ของสมาชิกวงบอยกรุ๊ป ประจำเดือนมิถุนายน 2565

สถาบันวิจัยชื่อเสียงของบริษั เกาหลีดึงข้อมูลขนาดใหญ่ของแบรนด์ 106,732,478 จาก 703 กลุ่มบอยแบนด์แต่ละกลุ่มตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ถึง 18 มิถุนายน 2565 สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของชื่อเสียงของแบรนด์ส่วนบุคคลของสมาชิกวงบอยกรุ๊ป และผู้บริโภคเกี่ยวกับแบรนด์ส่วนบุคคลของบอยกรุ๊ป ดัชนีชื่อเสียงของแบรนด์ วิเคราะห์ด้วยดัชนีการมีส่วนร่วม ดัชนีสื่อ ดัชนีการสื่อสาร และดัชนีชุมชนที่สร้างด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรม เมื่อเทียบกับข้อมูลขนาดใหญ่ 105,753,751 ชื่อเสียงของแบรนด์บอยกรุ๊ปส่วนบุคคลในเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้น 0.93%

ดัชนีชื่อเสียงของแบรนด์เป็นดัชนีที่สร้างขึ้นผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของแบรนด์ เพื่อค้นหาว่าพฤติกรรมออนไลน์ของผู้บริโภคมีอิทธิพลอย่างมากต่อการบริโภคตราสินค้า ด้วยการวิเคราะห์ชื่อเสียงของแบรนด์ส่วนบุคคลของสมาชิกวงบอยกรุ๊ป จึงสามารถวัดการประเมินเชิงบวกและเชิงลบของแบรนด์ส่วนบุคคลของบอยกรุ๊ป

ความสนใจของสื่อ ความสนใจของผู้บริโภคและปริมาณการเข้าชม การวิเคราะห์ชื่อเสียงของแบรนด์แต่ละวงของบอยกรุ๊ปนั้นรวมถึงการวิเคราะห์การประเมินมูลค่าแบรนด์ที่วัดอิทธิพลของแบรนด์และการประเมินคุณภาพของตัวตรวจสอบชื่อเสียงของแบรนด์ ตัวบ่งชี้คำแนะนำถูกรวมเป็นน้ำหนักในการวิเคราะห์ชื่อเสียงของแบรนด์

30 อันดับชื่อเสียงของแบรนด์ของสมาชิกวงบอยกรุ๊ป ประจำเดือนมิถุนายน 2565 K-Pop เคป็อป ดาราเกาหลี ข่าวนักร้องเกาหลี อันดับชื่อเสียงบอยกรุ๊ปเดือนมิถุนายน
30 อันดับชื่อเสียงของแบรนด์ของสมาชิกวงบอยกรุ๊ป ประจำเดือนมิถุนายน 2565

ชื่อเสียงของแบรนด์ส่วนบุคคลของสมาชิกวงบอยกรุ๊ป ในเดือนมิถุนายนอันดับที่หนึ่ง Kang Daniel, อันดับที่สอง Cha Eun-Woo-ASTRO และอั นดับที่สาม Jimin-BTS

อันดับที่หนึ่ง Kang Daniel ซึ่งครองอันดับ 1 ในชื่อเสียงของแบรนด์ส่วนบุคคลของสมาชิกวงบอยกรุ๊ป ได้รับการวิเคราะห์ให้มีดัชนีชื่อเสียงแบรนด์ 5,253,824 ดัชนีการมีส่วนร่วม 1,196,266 ดัชนีสื่อ 1,095,356 ดัชนีการสื่อสาร 1,098,854 ดัชนีชุมชน จาก 1,863,348 เมื่อเทียบกับดัชนีชื่อเสียงแบรนด์ของเดือนพฤษภาคมที่ 4,915,114 ค่าขึ้น 6.89%

อันดับที่สอง Cha Eun-Woo-ASTRO ได้รับการวิเคราะห์ด้วยดัชนีชื่อเสียงของแบรนด์ส่วนบุคคลของสมาชิกวงบอยกรุ๊ป 5,236,670 โดยมีดัชนีการมีส่วนร่วม 1,265,004 ดัชนีสื่อ 1,140,395 ดัชนีการสื่อสาร 1,185,234 ดัชนีชุมชน 1,646,037 เมื่อเทียบกับดัชนีชื่อเสียงแบรนด์ที่ 3,256,942 ในเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้น 60.78%

อันดับที่สาม Jimin-BTS ได้รับการวิเคราะห์ด้วยดัชนีชื่อเสียงของแบรนด์ส่วนบุคคลของสมาชิกวงบอยกรุ๊ป 5,048,622 ดัชนีการมีส่วนร่วม 826,099 ดัชนีสื่อ 765,753 ดัชนีการสื่อสาร 1,268,454 และดัชนีชุมชน 2,188,316 เมื่อเทียบกับดัชนีชื่อเสียงแบรนด์ที่ 6,229,539 ในเดือนพฤษภาคม ลดลง 18.96%

อันดับที่สี่ Jungkook- BTS ได้รับการวิเคราะห์ด้วยดัชนีชื่อเสียงของแบรนด์ส่วนบุคคลของสมาชิกวงบอยกรุ๊ป 4,754,275 เป็นดัชนีการมีส่วนร่วม 447,597 ดัชนีสื่อ 412,766 ดัชนีการสื่อสาร 1,768,747 ดัชนีชุมชน 2,125,166 เมื่อเทียบกับดัชนีชื่อเสียงแบรนด์ที่ 4,640,378 ในเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้น 2.45%

อันดับที่ 5 V- BTS ได้รับการวิเคราะห์ด้วยดัชนีชื่อเสียงของแบรนด์ส่วนบุคคลของสมาชิกวงบอยกรุ๊ป 4,031,051 รายการ เป็นดัชนีการมีส่วนร่วม 1,058,154 ดัชนีสื่อ 985,604 ดัชนีการสื่อสาร 925,294 ดัชนีชุมชน 1,062,000 รายการ เมื่อเทียบกับดัชนีชื่อเสียงแบรนด์ที่ 3,962,721 ในเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้น 1.72%

ผู้อำนวยการ Koo Chang-hwan แห่งสถาบันวิจัยชื่อเสียงองค์กรของเกาหลีกล่าวว่า “จากการวิเคราะห์ชื่อเสียงของแบรนด์ส่วนบุคคลของสมาชิกวงบอยกรุ๊ป ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 แบรนด์ Kang Daniel ของ Wanna One ครองอันดับหนึ่ง เมื่อเทียบกับ 105,753,751 เพิ่มขึ้น 0.93% ใน การวิเคราะห์โดยละเอียด การบริโภคแบรนด์เพิ่มขึ้น 6.23% ปัญหาแบรนด์เพิ่มขึ้น 7.05% การสื่อสารแบรนด์ลดลง 6.50% และส่วนต่างของแบรนด์เพิ่มขึ้น 2.04%”

30 อันดับชื่อเสียงของแบรนด์ของสมาชิกวงบอยกรุ๊ป ประจำเดือนมิถุนายน 2565 K-Pop เคป็อป ดาราเกาหลี ข่าวนักร้องเกาหลี อันดับชื่อเสียงบอยกรุ๊ปเดือนมิถุนายน
30 อันดับชื่อเสียงของแบรนด์ของสมาชิกวงบอยกรุ๊ป ประจำเดือนมิถุนายน 2565

ตรวจสอบ 30 อันดับแรกสำหรับชื่อเสียงของแบรนด์ส่วนบุคคลของสมาชิกวงบอยกรุ๊ปเดือนนี้ด้านล่าง!

 1. Wanna One’s Kang Daniel
 2. ASTRO’s Cha Eun Woo
 3. BTS’s Jimin
 4. BTS’s Jungkook
 5. BTS’s V
 6. BIGBANG’s G-Dragon
 7. BTS’s Jin
 8. BTS’ Suga
 9. Wanna One’s Kim Jae Hwan
 10. BTS’s RM
 11. Highlight’s Son Dongwoon
 12. BTS’s J-Hope
 13. Super Junior’s Kim Heechul
 14. Wanna One’s Park Ji Hoon
 15. Super Junior’s Kyuhyun
 16. Highlight’s Yoon Doojoon
 17. WINNER’s Song Mino
 18. Wanna One’s Ha Sung Woon
 19. SHINee’s Key
 20. NU’EST and Wanna One’s Minhyun
 21. SHINee’s Minho
 22. SEVENTEEN’s Jun
 23. TVXQ’s Yunho
 24. Wanna One’s Yoon Ji Sung
 25. Super Junior’s Choi Siwon
 26. WINNER’s Kang Seung Yoon
 27. SEVENTEEN’s Wonwoo
 28. SEVENTEEN’s Mingyu
 29. EXO’s Kai
 30. NCT’s Mark

เครดิตรูปภาพ soompi.com

#K-Pop #เคป็อป #ดาราเกาหลี #ข่าวนักร้องเกาหลี #อันดับชื่อเสียงบอยกรุ๊ปเดือนมิถุนายน

hungerplus1

Next Post

30 อันดับชื่อเสียงแบรนด์นักร้องประจำเดือนมิถุนายน 2565

Fri Jul 1 , 2022
สถาบันวิจัยธุรกิจแห่งเกาหลีได้เปิดเผยอันดับชื่อเสียงของแบรนด์สำหรับนักร้องในเดือนนี้ การจัดอันดับพิจารณาจากการวิเคราะห์การรายงานข่าวของนักร้อง การมีส่วนร่วมของผู้บริโภค การโต้ตอบ และดัชนีการรับรู้ของชุมชน โดยใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวบรวมตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม ถึง 25 มิถุนายน ผู้อำนวยการ Koo Chang-hwan แห่งสถาบันวิจัยชื่อเสียงองค์กรของเกาหลีกล่าวว่า “จากการวิเคราะห์ชื่อเสียงของแบรนด์สำหรับนักร้องในเดือนมิถุนายน 2565 ลิมยองอุงได้อันดับหนึ่ง การวิเคราะห์หมวดหมู่แบรนด์นักร้องพบว่าเพิ่มขึ้น 10.25% จาก ข้อมูลขนาดใหญ่ของแบรนด์นักร้อง 137,738,602 ในเดือนพฤษภาคม การวิเคราะห์โดยละเอียดการบริโภคตราสินค้าเพิ่มขึ้น 22.32% ปัญหาแบรนด์เพิ่มขึ้น 10.03% การสื่อสารแบรนด์เพิ่มขึ้น 5.97% และส่วนต่างของแบรนด์เพิ่มขึ้น 5.92%” เขากล่าว เขากล่าวต่อว่า “Young-woong Lim ซึ่งอยู่กับแฟนๆ ผ่านอัลบั้มและคอนเสิร์ต มาที่ 1 แบรนด์ IU ที่แสดงให้เห็นแง่มุมต่างๆ แก่ผู้บริโภค มาเป็นอันดับสองและแบรนด์ PSY ที่ดึงดูดผู้บริโภคผ่านเทศกาล มาในอันดับที่ 3 แบรนด์ที่มีแฟนดอมคือทำให้ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์ที่ดี” […]
30 อันดับชื่อเสียงแบรนด์นักร้องประจำเดือนมิถุนายน 2565 K-Pop เคป็อป ดาราเกาหลี ข่าวนักร้องเกาหลี อันดับชื่อเสียงนักร้องเดือนมิถุนายน

Breaking News