สถาบันวิจัยธุรกิจแห่งเกาหลีได้เปิดเผยอันดับชื่อเสียงของแบรนด์สำหรับนักร้องวงเคป็อป ในเดือนนี้จากการจัดอันดับพิจารณาจากการวิเคราะห์การรายงานข่าวของนักร้อง การมีส่วนร่วมของผู้บริโภค การโต้ตอบ และดัชนีการรับรู้ของชุมชน โดยใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวบรวมตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคมถึง 23 เมษายน ผู้อำนวยการ Koo Chang-hwan แห่งสถาบันวิจัยชื่อเสียงของ บริษัเกาหลีกล่าวว่า “จากการวิเคราะห์ชื่อเสียงของแบรนด์นักร้องวงเคป็อปในเดือนเมษายน 2565 แบรนด์ BTS อันดับแรก วิเคราะห์หมวดหมู่แบรนด์นักร้องเพิ่มขึ้น 8.36% จาก 125,354,431 แบรนด์นักร้อง ข้อมูลขนาดใหญ่ในเดือนมีนาคม จากการวิเคราะห์ การบริโภคแบรนด์เพิ่มขึ้น 14.32% ปัญหาแบรนด์เพิ่มขึ้น 7.30% การสื่อสารแบรนด์เพิ่มขึ้น 11.09% และส่วนต่างของแบรนด์เพิ่มขึ้น 2.23%” เขากล่าวต่อว่า “แบรนด์ BTS ที่มีแบรนด์กลายเป็นไอคอน มาที่หนึ่ง แบรนด์ Big Bang ที่พูดถึงทุกอย่างผ่านดนตรีมาในอันดับที่สอง และแบรนด์ Young-woong Lim ที่เติบโตขึ้นเป็นแฟนคลับที่แข็งแกร่งก็มา ในประการที่สาม แบรนด์ที่รักของผู้บริโภคเชื่อมต่อกับผู้บริโภค […]

Breaking News