GFRIEND และ TXT กำลังจะมีคอนเสิร์ตร่วมค่ายกันแล้วในงาน Big Hit Labels ที่กำลังมีคอนเสิร์ตส่งท้ายปีเก่า โดยเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน Big Hit Labels ได้ประกาศผ่าน Weverse ว่า “2021 NEW YEAR’S EVE LIVE นำเสนอโดย Weverse” จะมีขึ้นในวันที่ 31 ธันวาคม 2020 เป็นทั้งคอนเสิร์ตออนไลน์และออฟไลน์ซึ่ง Big Hit Labels ได้เปิดเผย ศิลปินกลุ่มแรกที่จะขึ้นแสดงได้แก่ NU’EST และ ENHYPEN ผู้ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายนและรายชื่อของศิลปินกลุ่มสุดท้ายจะเปิดเผยในวันที่ 12 พฤศจิกายน “2021 NEW YEAR’S EVE LIVE นำเสนอโดย Weverse” จะเป็นคอนเสิร์ตแรกที่จะรวมศิลปินจากค่ายของ […]

Breaking News