ศิลปิน K-Pop บนโพลสำรวจของ Hanteo Chart ที่ได้เปิดเผย Global K-Pop Report สำหรับครึ่งแรกของปี 2021ตามรายงานฉบับใหม่ซึ่งรวบรวมโดยใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวบรวมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง 20 มิถุนายน ยอดขายอัลบั้ม K-pop เพิ่มขึ้นจนถึงปี 2021 โดยการคำนวณ Hanteo Chart ที่ยอดขายอัลบั้ม K-pop ที่มาจากศิลปิน K-Pop มียอดเพิ่มขึ้น 34.25 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 เมื่อเทียบกับกรอบเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว (2020) นอกจากนั้น Hanteo Chart ยังเปิดเผยการจัดอันดับในช่วงกลางปีของศิลปิน K-Pop 50 อันดับแรกที่มีส่วนร่วมมากที่สุดในอุตสาหกรรม K-pop ในช่วงครึ่งแรกของปี 2021 ศิลปิน K-Pop ที่ได้รับการจัดอันดับตามเกณฑ์ 6 ข้อต่อไปนี้ อัลบั้ม (ข้อมูลยอดขายอัลบั้ม […]

Breaking News