Kakao M และ Spotify ได้ประกาศต่ออายุข้อตกลงใบอนุญาตการใช้งานในการปล่อยเพลงเกาหลีลงบน Spotify เมื่อวันที่ 1 มีนาคม เพลง K-pop หลายร้อยรายการได้หายไปจาก Spotify หลังจากข้อตกลงการให้สิทธิ์การใช้งานทั่วโลกระหว่าง Spotify และ Kakao M ที่หมดอายุลง หลังจากนั้นทั้งสองบริษัทออกแถลงการณ์แยกกันเกี่ยวกับการหมดอายุของข้อตกลงนี้โดยเมื่อวันที่ 11 มีนาคม Spotify และ Kakao Entertainment (ก่อนหน้านี้รู้จักกันในชื่อ Kakao M) ได้ประกาศในแถลงการณ์อย่างเป็นทางการว่า “ทั้งสอง บริษัท ได้เสร็จสิ้นการหารือเกี่ยวกับการต่ออายุสัญญาลิขสิทธิ์ทั่วโลก ด้วยเหตุนี้เนื้อหาของ Kakao Entertainment จะพร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์ม Spotify ทั่วโลกรวมถึงในเกาหลีใต้ด้วย” แหล่งข่าวจาก Spotify ระบุว่า “เพลงของศิลปินบน Kakao Entertainment จะพร้อมให้บริการบน Spotify อีกครั้งสำหรับแฟน ๆ ทั่วโลกและสำหรับผู้ฟัง […]

Breaking News