Kang Seung Yoon และ Song Mino วง WINNER คือศิลปินที่ได้รับเลื่อนให้เป็นนักแต่งเพลงและมีลิขสิทธิ์เพลงเป็นของตัวเอง โดยเมื่อวันที่ 27 มกราคมสมาคมลิขสิทธิ์เพลงแห่งเกาหลีเกาหลี (KOMCA)  (KOMCA) ได้ประกาศรายชื่อนักแต่งเพลงที่ได้รับการโปรโมทให้เป็นสมาชิกเต็มรูปแบบในปีนี้ออกมา ซึ่ง Korea Music Copyright Association (KOMCA) เป็นกลุ่มลิขสิทธิ์ที่ไม่แสวงหาผลกำไรโดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงวัฒนธรรมดนตรีในเกาหลีผ่านการปกป้องสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ถือลิขสิทธิ์ในขณะเดียวกันก็รับประกันความสะดวกในการใช้งานสำหรับผู้ฟัง ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2507 โดยมีฐานข้อมูลของผลงานที่มีลิขสิทธิ์และผู้ถือครองทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ถือลิขสิทธิ์ทุกคนสามารถเข้าร่วม KOMCA ในฐานะ “สมาชิกรุ่นเยาว์” ได้ แต่คณะกรรมการจะเลือกสมาชิกรุ่นเยาว์เพียง 25 คนในแต่ละปีเพื่อเลื่อนสถานะเป็น “สมาชิกเต็ม” สมาชิก 22 คนได้รับเลือกจากหมวดหมู่หลักในขณะที่อีกสามคนที่เหลือถูกเลือกจากหมวดหมู่ที่ไม่ใช่กระแสหลัก ข้อกำหนดสำหรับการเลื่อนตำแหน่งสู่สถานะสมาชิกเต็มรวมถึงการรักษาความเป็นสมาชิก KOMCA รุ่นเยาว์เป็นเวลาสามปีขึ้นไปการได้รับค่าลิขสิทธิ์จำนวนหนึ่งจากทรัพย์สินที่มีลิขสิทธิ์ของตนในแต่ละปีและยังได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการ การเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบของ KOMCA ทำให้ศิลปินมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในการประชุมใหญ่ขององค์กร ในปีนี้ศิลปินที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นสมาชิกของ KOMCA คือ Kang Seung Yoon […]

Breaking News